Animacje 3D produktu

Animacje 3D produktu

Animacje 3d pozwalają zaprezentować produkty z różnych stron, w dynamiczny reklamowy sposób podkreślić ich najważniejsze zalety, pokazać odmiany kolorystyczne i materiałowe. Wystarczy jeden model trójwymiarowy, by pokazać wiele wariantów tego samego produktu.

FORMULARZ KONTAKTOWY

W celu lepszego dostosowania oferty, proszę dołączyć do wiadomości mail wstępne szkice, rysunki techniczne, informacje o ilości ujęć dla poszczególnych obiektów, preferowanej jakości oraz terminu wykonania.


logo rox3d

wizualizacja / modelowanie

Oferujemy kompleksową obsługę firm w zakresie modelowania, wizualizacji i animacji trójwymiarowej. Tworzymy i animujemy modele 3D.

telefon rox3d +48 517 398 997

mail rox3d kontakt@rox3d.pl