Animacja produktowa i wizualizacja przekroju okna.

Opis działania:

Poczekaj, aż interaktywne okno się załaduje.

Prezentacja pokazuje możliwości jakie daje grafika 3D.