Animacja produktowa i wizualizacja opakowania produktu.   Klient: DR GETLER